Boek Westelijk Tuinbouwgebied 2015

Beschouwingen over het WTG

“Binnenduinrand, de tuin van Haarlem”, onder deze titel kwam in 2005 een uitgave tot stand onder beheer van de toenmalige Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied te Haarlem, ISBN 90-810042-1-2.

De teksten uit 2005 bieden tezamen een interessante kijk op het Westelijk Tuinbouwgebied, daarom publiceren wij ze graag op onze website.

    1. Voorwoord bij “Binnenduinrand, de tuin van Haarlem”, Piet Kelder
    2. “Het Tuinbouwgebied, een Hinnomsdal?”, Louis Ferron
    3. Openingswoord bij de expositie “Binnenduinrand, de tuin van Haarlem”, Frieda van Diepen-Oost