Natuuronderzoeksrapport aangeboden

Natuuronderzoeksrapport Westelijk Tuinbouwgebied “Zicht op Natuur” aangeboden aan wethouder Martini

Dit onderzoek is een initiatief van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (VWGZK) en de KNNV Vereniging voor Veldbiologie afdeling Haarlem. Vertegenwoordigers van genoemde partijen hebben gezamenlijk met de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied dit rapport aangeboden aan de Gemeente Haarlem (wethouder Berny Martini).

Eerste reactie Gemeente Haarlem op het rapport “Zicht op de natuur”

Wethouder Martini met onderzoeksrapport
Wethouder Martini met Piet Kelder

Film over het Westelijk Tuinbouwgebied

De werkgroep heeft over het gebied een film laten maken. De film met de titel “Rust en Beweging” is onlangs beschikbaar gekomen in de vorm van een DVD.
De tekst op de achterzijde van de hoes spreekt voor zich.

Informatie voorzijde DVD over het Westelijk Tuinbouwgebied

De DVD is tegen de kostprijs van € 7,50 verkrijgbaar. Een mailtje aan ons is voldoende om de DVD te ontvangen.

Informatie achterzijde DVD  over het Westelijk Tuinbouwgebied

Tijdens het maken van deze film hebben we ook foto’s gemaakt, een korte foto impressie van de “making of” is hier te vinden.

Bunker8, producent van DVD Rust in Beweging

De DVD is geproduceerd door Bunker8 Audiovisuals.

Nieuwe natuur bij Mariëndal

Nieuwe natuur bij Mariëndal

De Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied bezoekt natuurontwikkelingsproject Duinzoom te Den Helder 9-11-2005

Ten zuiden van Den Helder ligt de polder Koegras. Het was ooit een waddengebied met duintjes, kreken en allerlei eilandjes. Met enige moeite zijn restanten hiervan nog terug te vinden op de kaart. In de polder Koegras graasden na het droogleggen vooral koeien, nu groeien vrijwel overal bollen. Nieuwe natuur Binnenkort komt een flink stuk van dat oude avontuurlijke landschap terug. Een stuk bollenland van 53 hectaren, grenzend aan de Donkere Duinen en Mariëndal wordt in het kader van het project Duinzoom omgevormd tot natuurgebied. Alle gronden zijn verworven en het project is overgedragen aan Landschap Noord-Holland. Het Landschap beheert immers al andere stukken natuur in de omgeving, zoals de Grafelijkheidsduinen en de Noordduinen. Het nieuwe natuurgebied sluit aan op de Noordduinen (volledige tekst).

De gastheer was Piet van Kranenburg van Agens, een raadgevend buro op het gebied van projecten in bos, natuur en landschap.

Brochure teksten: deel 1, deel 2 en deel 3, Ontwerp [pdf]

De bundel ‘Binnenduinrand, tuin van Haarlem’

“Binnenduinrand, Tuin van Haarlem”
Paul Marselje
Het Westelijk Tuinbouwgebied-lied
Wie zingt het niet, wie kan zich nog bedwingen?
Het Westelijk Tuinbouwgebied-lied
Waar je geniet, wie wil daarvan niet zingen?

Paul Marselje zong zijn zelfgecomponeerde lied bij de opening van de tentoonstelling “Binnenduinrand, de tuin van Haarlem”, voorjaar 2005.
Bij dit project waren veel Haarlemmers betrokken, op vier basisscholen werden activiteiten georganiseerd, kunstenaars verleenden hun medewerking en op 12 april 2005 vond een informatiebijeenkomst plaats in het ABC Architectuurcentrum te Haarlem.

De reacties van het publiek waren enthousiast en naar aanleiding daarvan besloot de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied de verschillende bijdragen te bundelen.

Omslag boekje Tuin van Haarlem

In de uitgave – waarin opgenomen de bijdragen van bekende Haarlemmers als Louis Ferron, Paul Marselje, Wim Vogel en de litho’s van leerlingen van basisschool De Zuidwester – wordt een gevarieerd beeld geschetst van het gebied en de betekenis ervan voor Haarlem en de Haarlemmers.

De bundel van ongeveer 45 pagina’s bevat fraaie zwart-wit foto’s van Geeke van Doornen, landschapsontwerper en is tegen betaling van € 2,00 af te halen bij Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied, Bouwbureau West, Leidseplein 49, tel. 023 – 53 14 185, geopend van maandag t/m donderdag van 10.00u tot 16.00u.

De uitgave werd mogelijk gemaakt door bijdragen van de volgende fondsen:
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland,
Milieufederatie Noord-Holland,
RABObank Zuid-Kennemerland,
J.C. Ruigrok Stichting,
VSBfonds
en het Wereld Natuur Fonds.

Tentoonstelling ABC

Tentoonstelling over de geschiedenis van het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem
ABC Architectuurcentrum te Haarlem van 5 maart 2005 tot 20 april 2005

Het Westelijk Tuinbouwgebied, een rafelrand van de stad Haarlem? Of een tuin om trots op te zijn?
Dit was het thema van de tentoonstelling die de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied samen met het ABC Architectuurcentrum organiseerde.
De tentoonstelling was te zien vanaf 5 maart tot 20 april 2005.
De werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem ijvert al jaren voor natuurontwikkeling en het schoon en open houden van het gebied, het laatste stukje binnenduinrand van Haarlem. Ook de gemeente koos hiervoor in het Landschapsbeheerplan van 2002. De werkgroep wil alle Haarlemmers laten weten dat zij een prachtige voortuin hebben, een tuin die het waard is om te behouden en te onderhouden (persbericht [pdf]).
De opening trok ruim 134 belangstellenden en de informatieavond ruim 80 belangstellenden. Het ABC heeft gedurende de gehele tentoonstelling 1.327 bezoekers geteld.

Tijdens de opening van de tentoonstelling op zaterdag 5 maart 2005 zijn diverse lezingen gegeven.
Frieda van Diepen-Oost, voorzitter overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland, opende de expositie met een exposé [pdf] over de kansen en de bedreigingen van het Westelijk Tuinbouwgebied. Paul Marselje had speciaal voor de bijeenkomst een lied [pdf] gecomponeerd en dat natuurlijk ook ten gehore gebracht.

Naast de opening is ook informatieavond gehouden op donderdag 7 april 2005 (persbericht [pdf]).
De informatieavond werd geopend door Piet Kelder, lid van de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied. Vanuit verschillende invalshoeken hebben drie sprekers een korte inleiding verzorgd.

De sprekers waren:

  • Mevrouw Maria van Vlijmen, lid van de werkgroep “Parken en Groen” van de Vereniging Haerlem, kunsthistoricus en medeauteur van ‘De groene stad’ – 100 jaar openbaar groen in Haarlem; zij gaat in op cultuurhistorische waarden [pdf] van het gebied.
  • De heer H. Wijkhuisen, voorzitter van de KNNV vereniging voor veldbiologie. De heer Wijkhuisen presenteert uitkomsten van het natuuronderzoek in het gebied.
  • De heer Wim Vogel, neerlandicus en publicist, neemt de aanwezigen mee op een “wandeling” [pdf] door het Westelijk Tuinbouwgebied. De heer Vogel haalde Louis Ferron aan, die een artikel [pdf] over het Westelijk Tuinbouwgebied in het Haarlems Dagblad heeft gepubliceerd (februari 2005).

    Tentoonstelling ABC