Logo Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Zienswijze Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem op het ontwerp bestemmingsplan Oosterduin
22 oktober 2008

Plattegrond Oosterduin.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH) heeft onlangs (23-10-2008) haar zienswijze inzake het ontwerp Bestemmingsplan Oosterduin bij de Gemeente Haarlem ingediend. SWTH is door het feit dat de gebieden aangrenzend zijn belanghebbende in deze.

Onze zienswijze gaat in op een viertal onderwerpen:

We zullen hier de ontwikkelingen van het bestemmingsplan Oosterduin blijven volgen.