Logo Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

SWOT-analyse Westelijk Tuinbouwgebied

toegang tot biologisch-dynamische tuinderij in het Westelijk
Tuinbouwgebied Haarlem

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied SWTH formuleert kansen en bedreigingen voor het Westelijk Tuinbouwgebied.

Het Westelijk Tuinbouwgebied heeft een oppervlak van circa 90 hectare en is in eigendom en gebruik bij vele eigenaren en pachters.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem werkt samen met de gemeente Haarlem aan de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan ter vervanging van dat van 2007. Als voorbereiding daarop inventariseerde de SWTH door middel van een SWOT-analyse de sterke en zwakke kanten van het Westelijk Tuinbouwgebied.

Enkele belangrijke conclusies uit deze analyse zijn:

Sterke punten:

Zwakke punten:

Kansen:

Bedreigingen: