Logo Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem zoekt een nieuwe voorzitter

Voelt u zich betrokken bij dit prachtige gebied met zijn boeiende historie, prachtige vergezichten, rijke flora en fauna?
Herkent u zich in onderstaand profiel en heeft u de tijd en energie om samen met de werkgroep leden en het bestuur van de stichting dit gebied groen en open te houden?
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die met grote inzet aan deze doelstellingen werkt.
Wij zoeken een voorzitter die ons daarin ondersteunt en samen met ons optrekt.

Doelstellingen Stichting

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem is 2007 ontstaan uit de in 1995 gevormde werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied. De stichting is opgericht met als doel:
  1. het bewerkstelligen van een zo goed mogelijk behoud, herstel, ontwikkeling en beheer van natuur, landschap en milieu en van de ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden in het Westelijk Tuinbouwgebied te Haarlem,
  2. het bevorderen van de belangstelling voor dit gebied in de ruimste zin,
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Profiel voorzitter:

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen over de functie of kent u een geschikte kandidaat, neem dan s.v.p. contact op met onze secretaris;
Mevrouw P. Warmerdam
Tel: 023 5241727
info@werkgroepwestelijktuinbouwgebied.nl