Westelijk Tuinbouwgebied

Dit weidse uitzicht aan de westrand van Haarlem is minder vanzelfsprekend dan u denkt!

Wij hebben uw steun nodig om het Westelijk Tuinbouwgebied tegen aantasting te beschermen.

Tuin van Haarlem

Tussen de Randweg en de duinrand in het westen van Haarlem ligt het Westelijk Tuinbouwgebied. Hier worden al meer dan vierhonderd jaar bollen, bloemen en groenten gekweekt. Het Westelijk Tuinbouwgebied is de ‘Tuin van Haarlem’. Het is een rustpunt voor veel stadsbewoners. Wandelaars en fietsers genieten er van de weidse natuur.

Ecologische buffer

Het is de ecologische buffer tussen verstedelijking en natuur. Het is een ‘tuin’ die behouden moet worden. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem zet zich hiervoor in.

Aantasting van het gebied

Deze ‘tuin’ wordt stukje bij beetje verder aangetast.

Uitbreiding van bebouwing en oneigenlijk gebruik van de grond, bijvoorbeeld horeca in een tennishal en een semi-industriƫle houtzagerij, tasten de waarden van dit gebied steeds verder aan.

Ondanks enkele succesvolle acties vanuit de gemeente schiet de handhaving tekort. De gemeente legaliseert regelmatig oneigenlijk gebruik en vergunt nieuwe bebouwing.

De stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem kaart deze ontwikkelingen regelmatig aan in het reguliere overleg met de afdeling Handhaving.