172 handtekeningen voor bezwaarschrift

Zoals u mogelijk inmiddels weet, heeft GS van de Provincie Noord Holland voorjaar 2008 een deel van het Bestemmingsplan Binnenduinrand, waar de Gemeente Haarlem en vele betrokken Haarlemmers jarenlang aan gewerkt hebben, deels afgekeurd (zie ook het nieuwsitem daarover). Dankzij de inspanningen van de leden van de werkgroep zijn er bij het bezwaarschrift 172 handtekeningen verzameld. Het bezwaarschrift is 5 juni 2008 ingediend.