Aanpassingen Dekatuin

Het heeft een aantal jaren geduurd maar uiteindelijk is de Dekatuin haar afspraken met de gemeente nagekomen.De stichting maakte al vanaf de nieuwbouw bezwaar tegen diverse overtredingen van het Bestemmingsplan, waaronder de lichtmasten aan de achterzijde, die de toegestane hoogte ruimschoots overschreden. Ook de illegale uitbreiding van parkeerplaatsen, en daardoor oneigenlijk gebruik van grond met agrarische bestemming, is onlangs teruggedraaid.