Aanpassingen van het plan Houtmanpad

De gemeente heeft inmiddels naar aanleiding van 152 inspraakreacties van voor en tegenstanders van het ontwerp Houtmanpad het Definitief Ontwerp aangepast.
Aankomende donderdag 8 december zal de Stichting WTG tijdens de vergadering van de commissie Bestuur haar standpunt over deze aanpassingen nader toelichten’