Advisering van wijkraden en bewonersgroepen op de tocht!

Dan is er de verandering in de bewonersondersteuning door de gemeente. Sinds 1 april dit jaar worden de wijkraden in Haarlem op een andere manier gefinancierd en ondersteund. De Bouwbureaus verleenden veel ondersteuning. Ze waren er om de mensen van de wijkraad maar ook de bewoners te helpen en adviseren bij zaken zoals contacten met de gemeente, aanvragen van subsidies, het doen uitkomen van wijkkranten, palenpest en inrichting van de wijk.

Deze bouwbureaus en hun medewerkers zijn opgedoekt! Daarvoor in de plaats zijn er nu de Regiomanagers, de mogelijkheid advies in te kopen van buitenaf, een eigen (beperkt) budget en een grote chaos omdat veel zaken onduidelijk zijn, niet goed geregeld en heel veel meer tijd kosten voor de wijkraden.
Hiermee is ook de ondersteuning van de Stichting WTG onder druk komen te staan. Indien u achter onze doelstellingen staat en het mogelijk wilt maken dat wij voor dit gebied blijven vechten, kunt u ons zowel als persoon als financieel ondersteunen door je aan te melden als lid en/of geld te storten op onze bankrekening.

Ons bankrekeningnummer bij de Rabo is:
1017.93.901
t.n.v. Stichting Westelijk Tuinbouwgebied
Haarlem