Afscheid voorzitter John Veltman

John Veltman heeft na 4 jaar afscheid genomen als voorzitter van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem.

Met pijn in het hart vond hij het tijd worden het stokje aan een jonger iemand over te dragen.

John heeft zich met hart en ziel ingezet voor onze stichting en voor het Westelijk Tuinbouwgebied, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter.

Mede dank zij hem zijn we een professionele vrijwilligersgroep geworden die onder zijn leiding goede contacten heeft opgebouwd met gemeente en ambtenaren, met een aantal tuinders en pachters in het gebied, met wijkraden en milieu organisaties.

De noodzaak om niet alleen ongewenste ontwikkelingen tegen te houden maar ook gewenste ontwikkelingen in gang te zetten heeft door zijn inzet geresulteerd in een inventarisatie hoe dit aan te pakken.

Dankzij John kreeg ook de vriendenclub echt gestalte. Deze inzet resulteerde in ruim 450 vrienden die onze doelstelling, het groen en open houden van het het Westelijk Tuinbouwgebied, ondersteunen.

We hebben John in het zonnetje gezet en met begrip en enige weemoed afscheid van hem genomen.

Als dank voor al zijn goede werken kreeg hij een ticket voor het Geschiedenisfestival. Ook Leendert Meesz, schepen van Overveen, keerde terug uit het verleden om hem te bedanken voor zijn inzet voor het Westelijk Tuinbouwgebied.

We zullen John missen, maar gelukkig heeft hij een enthousiast opvolger, Wim Gerlagh.