ANBI

Naam organisatie: Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

RSIN nummer: 817697342

IBAN nummer: NL48 RABO 0101 7939 01

Contactgegevens

Doel en Missie

  • het bewerkstelligen van een zo goed mogelijk behoud, herstel, ontwikkeling en beheer van natuur, landschap en milieu en van de ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden in het Westelijk Tuinbouwgebied te Haarlem,
  • het bevorderen van de belangstelling voor dit gebied in de ruimste zin,
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel Beleidsplan

Bestuur
Verslagen

De Stichting heeft sinds februari 2013 de ANBI-status.