Bedroevend besluit

De Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland neemt bedroevend besluit

Ondanks onze oproep en het dringend verzoek van meerdere partijen heeft GS afgelopen dinsdag 4 maart een triest besluit genomen (Besluit 5, blz. 2). Het zuidelijk deel van het westelijk tuinbouwgebied krijgt niet de bestemming natuur.
Onbegrijpelijk, aangezien de gemeenten Haarlem en Bloemendaal de bestemming natuur wensen. Sterker nog, de Provinciale Staten van de provincie zijn eveneens van mening dat deze bestemming de enige juiste is.
Op 12 november 2007 werd een motie van Provinciale Staten aangenomen om in het bestemmingsplan Binnenduinrand het zuidelijk deel van het WTG de bestemming natuur te geven.

De provincie laat daarmee de Gemeente Haarlem, de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied en alle groenliefhebbers in de kou staan. De overheid heeft het over betrokkenheid van de burger bij het bestuur van het land.
Dit soort besluiten geven een signaal af dat de jarenlange betrokkenheid van de burgers geen zin heeft gehad. Triest.

Het Haarlems Dagblad heeft op donderdag 6 maart j.l. een tweetal artikelen gepubliceerd onder de titels “Binnenduinrand terug bij af, Haarlem droef over besluit GS” en “Ik ga dealen aan de keukentafel, ook met de Deka, Albert Moens gaat Westelijk Tuinbouwgebied veilig stellen op zijn manier”. Op de site van het Haarlems Dagblad stond het onderwerp gepubliceerd en waren er circa 23 reacties.

Het is vanzelfsprekend dat wij het er niet bij laten zitten. Het is alleen jammer dat wij nu onze energie moeten richten op de provincie en Raad van State. Ook nu weer blijkt dat het zin heeft om het groen in onze omgeving te vertegenwoordigen. Het zou fijn zijn als meer mensen zich daarvoor willen inzetten. Indien u daarin geïnteresseerd bent mail ons dan.