Boek Westelijk Tuinbouwgebied 2005

Beschouwingen over het WTG

“Binnenduinrand, de tuin van Haarlem”, onder deze titel kwam in 2005 een uitgave tot stand onder beheer van de toenmalige Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied te Haarlem, ISBN 90-810042-1-2.

De teksten uit 2005 bieden tezamen een interessante kijk op het Westelijk Tuinbouwgebied, daarom publiceren wij ze graag op onze website.