Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017, wat hebben we bereikt?

Het herziene Bestemmingsplan Binnenduinrand is juli 2017 door de gemeente Haarlem goedgekeurd.

De Stichting heeft, met advies van de Milieufederatie Noord-Holland, een aantal aanpassingen voorgesteld voor het plan.

Onze inbreng is niet op alle, maar wel op een aantal punten succesvol geweest. Zie Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017, Wat hebben we bereikt?