Bestemmingsplan Oosterduin

Zienswijze Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem op het ontwerp bestemmingsplan Oosterduin

22 oktober 2008

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH) heeft onlangs (23-10-2008) haar zienswijze inzake het ontwerp Bestemmingsplan Oosterduin bij de Gemeente Haarlem ingediend. SWTH is door het feit dat de gebieden aangrenzend zijn belanghebbende in deze.

Onze zienswijze gaat in op een viertal onderwerpen:

  • De school aan de Daslookweg/Wegedoornweg (de mogelijkheid om meer en hoger te bouwen)
  • Lichthinder (meer en mogelijk hogere lichtmasten naast het Westelijk Tuinbouwgebied)
  • Waterhuishouding (meer afvoer van water nodig)
  • Verkeershinder (bijzonder weinig aandacht voor de toename van verkeers- en parkeerhinder)

We zullen hier de ontwikkelingen van het bestemmingsplan Oosterduin blijven volgen.