Burgeropstand voor houtopstand

Haarlemse burgers in opstand tegen de nieuwe Verordening Bomen en Houtopstand

Haarlemse burgers kwamen massaal in opstand bij de Commissie beheer, Wethouder Van Doorn trekt Verordening al vóór de mondelinge behandeling terug.

De felle kritiek met opmerkingen als: “Een on-demokratische werkwijze”, “een inhoudelijke zwakke onderbouwing”, “zonder kapvergunning geen bezwaarmogelijkheid” van Stichting Behoud Houtmanpad, de Haarlemse bomenwachters, de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem en de omwonenden van de Bakenessergracht was voor wethouder Van Doorn voldoende om de nota ter plekke in te trekken. Hij gaat eerst in gesprek met de Haarlemse-bomenwachters voor hij een nieuwe regeling indient.

Voor de raadsleden een geheel nieuwe ervaring: “Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt!”

De raadsleden hebben wel meegemaakt dat wethouder Van Doorn stelselmatig maling heeft aan bewoners. Dat Van Doorn zich iets zal aantrekken van de gebeurtenissen valt ernstig te betwijfelen.