D’66 rondgeleid door Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Op verzoek van D66 verzorgde de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem een rondleiding voor een vijftal fractiemedewerkers door het gebied.

Na een introductie over de verschillende deelgebieden en de betekenis van het gebied voor Haarlem, fietsten we door het gebied.
Zowel de cultuurhistorische aspecten als de knelpunten die de stichting tegenkomt in het gebied kwamen aan de orde. Dat leverde een interessante uitwisseling van standpunten op tussen de fractiemedewerkers en de rondleiders van de stichting. De rondleiders vertelden over de plannen met het gebied en de contacten hierover met gemeente, politiek en natuurorganisaties en onze wens om ook met eigenaren/ gebruikers te praten over de toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied.

Door de de uitwisseling van vragen en informatie en de discussies die dit opriep hebben we niet alles kunnen laten zien. Maar het gebied was bij de meesten van hen bekend.

Zowel de rondleiders als de fractiemedewerkers hebben de rondleiding als zinvol en plezierig ervaren.