De bundel ‘Binnenduinrand, tuin van Haarlem’

“Binnenduinrand, Tuin van Haarlem”
Paul Marselje
Het Westelijk Tuinbouwgebied-lied
Wie zingt het niet, wie kan zich nog bedwingen?
Het Westelijk Tuinbouwgebied-lied
Waar je geniet, wie wil daarvan niet zingen?

Paul Marselje zong zijn zelfgecomponeerde lied bij de opening van de tentoonstelling “Binnenduinrand, de tuin van Haarlem”, voorjaar 2005.
Bij dit project waren veel Haarlemmers betrokken, op vier basisscholen werden activiteiten georganiseerd, kunstenaars verleenden hun medewerking en op 12 april 2005 vond een informatiebijeenkomst plaats in het ABC Architectuurcentrum te Haarlem.

De reacties van het publiek waren enthousiast en naar aanleiding daarvan besloot de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied de verschillende bijdragen te bundelen.

Omslag boekje Tuin van Haarlem

In de uitgave – waarin opgenomen de bijdragen van bekende Haarlemmers als Louis Ferron, Paul Marselje, Wim Vogel en de litho’s van leerlingen van basisschool De Zuidwester – wordt een gevarieerd beeld geschetst van het gebied en de betekenis ervan voor Haarlem en de Haarlemmers.

De bundel van ongeveer 45 pagina’s bevat fraaie zwart-wit foto’s van Geeke van Doornen, landschapsontwerper en is tegen betaling van € 2,00 af te halen bij Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied, Bouwbureau West, Leidseplein 49, tel. 023 – 53 14 185, geopend van maandag t/m donderdag van 10.00u tot 16.00u.

De uitgave werd mogelijk gemaakt door bijdragen van de volgende fondsen:
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland,
Milieufederatie Noord-Holland,
RABObank Zuid-Kennemerland,
J.C. Ruigrok Stichting,
VSBfonds
en het Wereld Natuur Fonds.