DEKA Tuin Vlaamseweg, oktober 2015

DEKA Tuin kreeg onlangs een omgevingsvergunning onder meer voor een dennenboomkwekerij.

Iedere Haarlemmer in de Zuid-West-hoek kent de kassen van de DEKA Tuin aan de Vlaamseweg.
In 2010 werd het tuincentrum aangekocht door Deka Tuin en de oude kassen vervangen door de huidige. Bij de aanleg is er een aantal zaken niet volgens de bestaande regelgeving gerealiseerd. Daartegen maakte de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem bezwaar. Het ging onder meer over het dempen van een sloot, aanleg van parkeerplaatsen op agrarische grond en te hoge bebouwing.

De bezwaren van SWTH hebben langdurig op de bureau’s van verschillende gemeentelijke afdelingen rondgezworven en ons burger-geduld werd ernstig op de proef gesteld. Uiteindelijk zijn er in 2014 onder leiding van Wethouder E. Cassee met DEKA Tuin afspraken gemaakt om een aantal zaken in overeenstemming te brengen met het Bestemmingsplan. Het ging vooral om de (hoger dan 3 meter) lichtmasten aan de Noordzijde en (te ruim) aangebrachte verharding met Stelcon-platen.

De gemeente gaat er in de onlangs verleende vergunning van uit dat DEKA Tuin de afspraken van 2014 is nagekomen. Helaas is dat niet het geval als het gaat om de lichtmasten aan de noordzijde en aangebrachte verharding met Stelcon-platen. Uiteraard zal de SWTH de afdeling Handhaving hierover benaderen.