Een goed plan met nieuwe kansen

De Gemeente Haarlem stelde in 2002 het Landschapsbeheerplan (link) voor het Westelijk Tuinbouwgebied vast. Staatssecretaris Bleker bezuinigde vervolgens zo fors op natuur dat die plannen slechts voor een heel klein deel werden gerealiseerd.

Wethouder Lukas Mulder wil samen met de Provincie en de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied het Landschapsbeheerplan nieuw leven inblazen.

Dit biedt kansen om het open karakter van het gebied te versterken, recreatief medegebruik mogelijk te maken en de natuurwaarden verder te ontwikkelen.
Al deze punten staan in de ‘Agenda Groen’ van de Provincie Noord-Holland en in het ‘Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand’.

Dit kan als de provincie het Tuinbouwgebied weer in de Ecologische Hoofdstructuur opneemt.

De stichting kijkt uit naar de samenwerking met Provincie en gemeente Haarlem om deze plannen voor het Westelijk Tuinbouwgebied te realiseren.