Eerste Herziening Binnenduinrand

Eerste Herziening Binnenduinrand, zienswijze Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

De gemeente Haarlem heeft op 7 juni 2012 een ontwerpbestemmingsplan 1e Herziening Binnenduinrand ter inzage gelegd. De Stichting heeft haar zienswijze op deze herziening bij de gemeente ingediend.

Lees de Zienswijze Eerste Herziening Bestemmingsplan Binnenduinrand [pdf].