Geld Houtmanpad geritseld

Provinciale Staten veranderen de spelregels tijdens de wedstrijd.

Door de spelregels met terugwerkende kracht te wijzigen is er toch geld voor het Houtmanpad. Lees meer over de schandalige streken van het provinciaal bestuur op de site van Houtmanpad is Mooi Zat!