Gemeente handhaaft weer niet

Illegaal bouwen in het Westelijk Tuinbouwgebied? Geen probleem!

14 februari 2012

Op 19 september 2009 schreven wij aan de afdeling Handhaving van de gemeente Haarlem:
“En … daar was ineens een “chalet” in het Duinvlietbos, achter Duinvlietspad nr. 7.”
De afdeling Handhaving kon ons na enige tijd melden, dat er, zoals wij al hadden geconstateerd, géén bouwvergunning was afgegeven voor dit tweede huis.

Illegaal Chalet Duinvlietspad 7

In de Stadskrant van 9 februari 2012 valt te lezen: 11-0002618 Duinvlietspad 7, monument, legaliseren tuinhuis, ontheffing planologisch strijdig gebruik, verzonden 2 februari 2012.

Nog afgezien van de moeite, tijd en geld, die het tegenwoordig kost om inzage te krijgen in de verleende vergunningen, vallen wij weer eens van onze stoel:

Want … de toestemming om dit illegaal gebouwde huis (want een “tuinhuis” – dat eerder “berging” en “bijgebouw” heette – kunnen we dit toch echt niet noemen) te mogen laten staan is opnieuw een bewijs van de dubbele tong waarmee onze gemeentelijk overheid spreekt.

Bij een bezoek aan het Westelijk Tuinbouwgebied in 2010 spraken veel van de aanwezige politici hun verbazing uit over het feit dat “hier niet gehandhaafd wordt”.

En nu, februari 2012 krijgt de eigenaar die zonder vergunning en in strijd met het Bestemmingsplan Binnenduinrand voor zichzelf een extra woonruimte heeft gecreëerd, achteraf toestemming van de gemeente Haarlem.

In de vergunning kunnen wij niet één steekhoudend argument vinden, waarmee de gemeente haar zoveelste afwijking van het Bestemmingsplan Binnenduinrand motiveert.

Het is helaas een herhaling van zetten, want ook bij ons bezwaar tegen het nog te bouwen pand aan het Marcelisvaartpad 13 kon geen ambtenaar of bestuurder ons uitleggen, waarom de aanvragers mogen, wat in principe niemand mag, namelijk nieuwbouw plegen in strijd met het Bestemmingsplan Binnenduinrand.

Wij blijven de gemeente Haarlem wijzen op de precedentwerking die hiervan uitgaat. We blijven protesteren tegen uitzonderingen die worden toegestaan op het Bestemmingsplan Binnenduinrand … Wij blijven ons inzetten voor een groen en open Westelijk Tuinbouwgebied.