Goed nieuws: Ooievaar gespot in WTG!

Een van onze vrienden spotte een ooievaar op het perceel langs de Duinvlietsweg en maakte er foto’s van.

“Ooievaars leven in de nabijheid van de mens. Ze nestelen bij voorkeur op menselijke bouwsels. In veel volksverhalen figureert de ooievaar als brenger van geluk en nieuw leven. Midden jaren ’70 was de ooievaar zo goed als verdwenen uit Nederland. Samen met veel vrijwilligers heeft Vogelbescherming via een reddingsprogramma met ooievaarstations voorkomen dat de soort als broedvogel in Nederland uitstierf.
Intussen komt de vogel niet meer voor op de Rode Lijst.” (Info van de website Vogelbescherming Nederland)