Goed Nieuws vanuit ons archief

In ons Nieuws van de afgelopen tijd was te lezen dat de KNNV (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie), afdeling Haarlem, in samenwerking met de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland bezig is om het Natuuronderzoek in het Westelijk Tuinbouwgebied van 2005 te herhalen.

Zo’n inventarisatie kan veel informatie opleveren over de natuurontwikkelingen in het gebied over een periode van zo’n tien jaar; daarom zijn we erg blij met dit initiatief.

Speurend in ons archief vonden we de rapportage van 2005 en die willen we u niet onthouden!