Haarlemse Handhaving? Wassen Neus!

Datum: 6 Maart 2012

TijdZaakZienswijze/bezwaarUitspraak Commissie Beroep en BezwaarToelichting
2012Duinvlietspad 7
(Her)bouw bijgebouw
Sinds 2010 aangekaart bij HandhavingIllegaal gebouwd
Bouwvergunning is gegeven.
Bezwaar wordt momenteel voorbereid. Gegevens in bouwvergunning stemmen niet overeen met werkelijke situatie.
2012Marcelisvaartpad 11
Fablo Tennishal
Bouw verschillende gebouwen
Aangekaart bij Handhaving: gebouwen en containers staan er al jaren.Illegaal gebouwd
B en W zijn voornemens bouwvergunning te verlenen.
Zienswijze wordt momenteel voorbereid.
2011Marcelisvaartpad 11
Fablo Tennishal
Ontheffing sluitingstijden horeca
Gebruik landbouwgrond voor horeca-activiteitenBesluit wordt gehandhaafd. Wel mogelijkheid tot handhaving gesuggereerdHandhaving legt in november 2011 "last onder dwangsom" op.
2010Blinkertpad 3
Beatrixschool
Uitbreiding
Verdichting
Fietspad wordt bijna onmogelijk, indien geen voorwaarden worden gesteld bij bouwvergunning.
Besluit wordt gehandhaafd.
2010Ontwerpbestemmingsplan Marcelisvaartpad 13In strijd met bestemmingsplan Binnenduinrand, precedentwerkingBesluit wordt gehandhaafd.Argumentatie Gemeente Haarlem geeft geen onderbouwing van dit postzegelbestemmingsplan.
2010Bouw Marcelisvaartpad 15bBebouwingsgrens overschredenBesluit wordt gehandhaafd.
2010Vlaamseweg 1
Aanlegvergunningen Dekatuin
Diverse strijdigheden met bestemmingsplan BinnenduinrandBestuursrechter vindt overleg gemeente, eigenaar en Stichting Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied gewenst. Overleg is geweest, resultaat onbekend.
2009Vlaamseweg 1
Bouw Deka Tuincentrum
Bestemming "agrarische doeleinden met landschappelijke waarden" wordt aangetastBesluit wordt gehandhaafd.
2009Marcelisvaartpad 13
Slopen potentieel monument
Marcelisvaartpad 13 staat op concept-lijst monumenten.
Aantasting ensemble-waarden. Nieuwbouw in strijd met Bestemmingsplan.
Besluit wordt gehandhaafd.
2007Houtmanpad 22
UK aan Zee
Verdichting, verkeersaantrekkende werkingBesluit wordt gehandhaafd.
2006Vlaamseweg 1
Dekatuin Vlaggenmasten/reclameborden
zonder vergunning geplaatst.
Vlaggenmasten/reclameborden en andere reclame in weiland bij Handhaving aangekaart. Ook welstandscommissie vroeg om handhaving.Dwangsom opgelegd.Dwangsom niet geïnd, volgens de afdeling Handhaving vanwege discussie over: "is het een bouwwerk of niet"
2004Duinvlietspad 9b
Vergunning "vernieuwen afdak"
Bezwaar tegen bouw wegens strijd met bestemmingsplan.Bezwaren worden gegrond verklaard, vergunning wordt niet verleend.Afdeling Handhaving onderneemt geen actie tegen de illegaal gebouwde loods.
2001Bouwplan achter Zijlweg 340Bezwaar in verband met procedure en strijdigheid met Bestemmingsplan, Streekplan Kennemerland en Landschapsbeheerplan.Besluit wordt gehandhaafd.
2000-
2011
Meerdere locaties, verspreid over hele Westelijk TuinbouwgebiedVanaf 2006 twee keer per jaar gesprek met de afdeling Handhaving Gemeente Haarlem.Regelmatig meldingen en documentatie door Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem van ontwikkelingen die strijdig zijn met het bestemmingsplan.

Vanaf 1997 tot 2000 is een 40-puntenlijst, de Inventarisatie Afwijkingen Bestemmingsplan, gemaakt door de werkgroep Ontloedering van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied en ambtenaren van de gemeente Haarlem.
Deze lijst is rond 2001 met de gemeente besproken.

In maart 2003: in een gesprek van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied met de afdeling Handhaving/Milieu stelt de afdeling: “Er is onvoldoende mankracht om te handhaven.”

Vanaf 2006 – 2011 is er op regelmatige basis (twee keer per jaar) contact met afdeling Handhaving.
De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied informeert gemeente Haarlem steeds over ontwikkelingen in het gebied die strijdig zijn met het bestaande Bestemmingsplan.
In 2006 staat het Westelijk Tuinbouwgebied op de prioriteitenlijst van de gemeente Haarlem voor Handhaving.