Het Westelijk Tuinbouwgebied en de IJzeren Eeuw

Een handvol hoofdpersonen uit de IJzeren Eeuw woonde op de landgoederen en buitenplaatsen rond het Westelijk Tuinbouwgebied.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied organiseerde op 20 mei een wandeling met een boeiende uiteenzetting over de bewoners van de buitenplaatsen en hun bemoeienissen met de IJzeren Eeuw.

De belangstelling was groot. Circa 23 vrienden en belangstellenden meldden zich bij de poort van Elswout.

Aan de orde kwam: de rol van de buitenplaatsers in De Nederlandsche Bank, de Nederlandsche Handelsmaatschappij, de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, de wapen- en slavenhandel en hun invloed op ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

De invloed van de vroegere bewoners van de buitenplaatsen op het gebied zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar.