Hoe zeker van je zaak kun je zijn?

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied maakte bezwaar tegen een tweede, grote loods bij de firma Verschoor. Deze loods verdicht het middengebied van het Westelijk Tuinbouwgebied dat volgens het bestemmingsplan open moet blijven.
Verschoor zegt de loods nodig te hebben voor verwerking van bloemen en planten die hij deels van buiten het Westelijk Tuinbouwgebied aanvoert.
De Stichting pleit voor verwerking op de plaats van herkomst.

De commissie Beroep-en-Bezwaarschriften heeft nog geen uitspraak gedaan. Toch is Verschoor al met heien begonnen. Waarom loopt Verschoor vooruit op de uitspraak? Is hij zeker van zijn zaak door de reactie van de voorzitter van deze commissie, die bij ons de indruk wekte ondernemers te bevoordelen?