Hotel-restaurant-biertuin Boerderij Elswout gaat niet door

Aanvraag bestemmingsplanontheffing Horeca-onderneming Boerderij Elswout ingetrokken.

De boerderij van Elswout behoudt haar agrarische bestemming, blijkt uit de reactie van de gemeente Bloemendaal op de ingediende zienswijzen over het Ontwerp Bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Bloemendaal.

De aanvraag voor een bestemmingsplanontheffing om hier een hotel-restaurant-biertuin te vestigen is ingetrokken. Mogelijk hebben de ingediende zienswijzen, waaronder die van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied, toch indruk gemaakt. De stichting is blij dat de boerderij weer gebruikt gaat worden als pension-stalling.