Houtkloverij Teeuwen

In vervolg op de eerdere inspraakronde van 29 januari sprak de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied op 13 mei opnieuw in bij de commissie Ontwikkeling.

Deze keer naar aanleiding van de verklaring van geen bedenkingen die het college wil af geven voor de aanvraag van houtzaag- en houtkloofactiviteiten e.d. op dit perceel.

De stichting verbaast zich er steeds weer over dat de gemeente Haarlem het belang van het Westelijk Tuinbouwgebied in het Bestemmingsplan onderschrijft maar daar in de praktijk voortdurend van afwijkt door ontwikkelingen toe te staan die niet in dat bestemmingsplan passen.

Ondanks verzoeken van de stichting is het college al jaren niet opgetreden tegen oneigenlijk gebruik van de agrarische gronden en illegale bouwsels. Nu meent het college niet anders te kunnen doen dan de situatie achteraf te legaliseren.

Er ontstond een levendige discussie over de gang van zaken. Commissieleden stelden kritische vragen aan de wethouder en vroegen naar ontbrekende gegevens.

De wethouder zegde toe de aanvraag mee terug te nemen naar het college en nader onderzoek te doen naar de in het verleden wel of niet afgegeven omgevingsvergunningen.

Wordt vervolgd.