Houtmanpad

De gemeente Haarlem gaat een fietssnelweg langs het Houtmanpad aanleggen.

Geenstijl schreef een snerpend commentaar op het duurste fietspad ooit.

De stichting Westelijk Tuinbouwgebied maak op zich geen bezwaar tegen de mogelijke realisatie van een fietspad naast het Houtman voetpad. Wij maken wel bezwaar tegen de buitenproportionele uitvoering zoals door de gemeente voorgesteld.

Het is zeer waarschijnlijk dat dat de stichting WTG, met de kennis van nu bij het maken van het Landschapsbeheerplan en het Bestemmingsplan Binnenduinrand, met een ander oordeel over de wenselijkheid van het fietspad zou zijn gekomen. Dit gezien de wijzigingen in de loop der jaren in de aanliggende functies zoals de komst van het kinderdagverblijf UK en de uitbreiding van de Beatrixschool. De passages in het Landschapsbeheerplan met betrekking tot de fietsvoorziening zijn indertijd voorwaardelijk opgenomen.

Door het afgeven van bouwvergunningen door de gemeente voor Uk aan Zee en de uitbreiding van de Beatrixschool is daarbij de ruimte die er toen was om het fietspad te scheiden van het bestaande voetpad niet benut. Hierbij merken wij op dat door deze nieuwe ontwikkelingen van deze twee voorzieningen de externe druk op de wandelroute is toegenomen. Het toeleveringsgebied voor deze beide locaties is in toenemende mate buiten het Ramplaangebied komen te liggen.

Naast deze terugblik op de achtergronden van onze Inspraakreactie Voorlopig Ontwerp Houtmanpad [pdf] van 4 augustus hebben wij ook in ons bezwaarschrift van 2 oktober [pdf] een aantal punten van bezwaar geformuleerd tegen de op 25 augustus door de gemeente gepubliceerde Omgevingsvergunning voor de aanleg van het Houtmanpad.

De belangrijkste bezwaren zijn:

  • Bezwaar tegen het traject
  • Bezwaar tegen de beschoeiing
  • Bezwaar tegen de kap van bomen
  • Bezwaar tegen de verplaatsing van de kwakel
  • Bezwaar tegen de werkwijze

Kaart fietspad Houtmanpad alternatief plan