Houtmanpad wint beroep Raad van State

Het college van B&W verleende een omgevingsvergunning aan de gemeente Haarlem voor het (ver)bouwen van vijf bruggen en het kappen van zeven bomen op het perceel nabij Houtmanpad nummer 1 te Haarlem.
De Stichting Houtmanpad stelde beroep in.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • verklaart het hoger beroep gegrond;
  • vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem;
  • veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Haarlem tot vergoeding van de proceskosten van de Stichting Houtmanpad;
  • gelast dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlem aan de stichting Stichting Behoud Houtmanpad e.o. het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 776,00 (zegge: zevenhonderdzesenzeventig euro) voor de behandeling van het beroep en het hoger beroep vergoedt.

De volledige uitspraak van de Raad van State.