In memoriam Piet Kelder

Piet Kelder, de nestor van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem overleed op 29 april 2015, op zijn 93e verjaardag. Piet was in 1996 mede-oprichter van de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied.

Hoewel hij de laatste jaren niet meer deel kon nemen aan onze vergaderingen, bleef hij steeds meedenken over de uitvoering van plannen voor het gebied.

Vanaf het midden van de jaren ’80 werkte Piet in talloze commissies voor het ontwikkelen van het Westelijk Tuinbouwgebied en was hij mede-verantwoordelijk voor het ontwerp voor het Stadsnatuurpark.

Met Piet verliezen wij een groot inspirator, een gedreven medestander en een beminnelijk mens.

We zullen hem vooral gedenken door zijn werk voor het gebied voort te zetten.

Het bruggetje over de Marcelisvaart, ter hoogte van het Koeienpaadje, noemen wij altijd het “Piet Kelder-bruggetje”.