Keizerskroon geen feestlocatie

Op 16 oktober 2013 deed de Raad van State uitspraak in de zaak van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem versus de Fablo Tennishal van de firma Thoolen. Het ging over twee aspecten:

  1. Hoe lang mag er getennist worden in de bollenhal?
  2. Mag een zelfstandige horecavoorziening in het Westelijk Tuinbouwgebied?
  1. De Raad van State stelde Thoolen in het gelijk, de tennishal mag langer open blijven.
  2. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem had bezwaar gemaakt tegen een zelfstandige horecavoorziening terwijl de bestemming “Agrarische doeleinden met landschappelijke waarden” is.

De Raad van State stelde de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem in het gelijk en bevestigde dat de zelfstandige horeca in de bloembollenloods in strijd is met het bestemmingsplan. De Raad droeg de gemeente Haarlem op om handhavend op te treden.

De Stichting is blij met deze uitspraak. Wel vinden we het jammer dat een perceel in een agrarisch gebied een groot deel van het jaar gebruikt mag worden voor niet-agrarische activiteiten zoals tennissen.

De Stichting voert niet graag gerechtelijke procedures maar wil liever, samen met de eigenaren, werken aan een groen en open Westelijk Tuinbouwgebied.