Keur Bestemmingsplan Binnenduinrand goed!

Maandag 25 februari jl. heeft de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland opgeroepen om het bestemmingsplan “Binnenduinrand” integraal goed te keuren. De oproep is ook gezonden aan alle leden van de Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid (ROG) en Commissie Water, Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur (WAMEN) van de provincie Noord-Holland.

Wij hebben deze oproep gestuurd omdat wij hebben begrepen dat op dinsdag 4 maart een besluit genomen zou worden over het bestemmingsplan. Dat moet gebeuren omdat anders de termijn voor het bestemmingsplan zou verstreken. De discussie over de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) volgt eind maart. We zetten overigens nog steeds onze vraagtekens bij deze volgorde.

Wij hebben de leden van GS veel wijsheid gewenst bij de te nemen besluiten en de hoop uitgesproken dat jarenlange inzet van veel mensen (vrijwilligers, bewoners en de Gemeente Haarlem) beloond zouden worden!

Onze argumentatie is te vinden in deze bijlage die 25/2 aan GS is verzonden.

Om een idee te geven hoe het betreffende plandeel er nu uitziet en er in de toekomst uit zou kunnen zien (na een goed besluit van GS), de volgende tekeningen van Jook Bol.

Huidig