Landelijke politieke belangstelling

Bezoek PvdA aan Westelijk Tuinbouwgebied (WTG)

Maandag 22 februari heeft de PvdA in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een bezoek gebracht aan een regenachtig WTG oftewel de Binnenduinrand. Hiervoor hadden ze tevens Roos Vermeij, kamerlid voor de PvdA, uitgenodigd. Ook aanwezig waren Jan Nieuwenburg (wethouder) en raadsleden Jeroen Fritz (webpoliticus van het jaar) en Helga Koper. Een drietal leden van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied (SWTH) waren aanwezig.

PvdA op het Koeienpad. Om 15.00 uur startte het gezelschap vanaf het Wapen van Kennemerland. Het weer werkte niet echt mee, het bleef de hele rondleiding flink regenen. Via het Koeienpad naar het Duinvlietsbos. SWTH vertelde haar ideeën over het gebied met name de plannen met deelgebied Zuid en de problemen met de Provincie hiermee. Mw. Vermeij kende uiteraard het verhaal en was zeer geïnteresseerd in onze visie. Na een ommetje langs de bollengronden zijn we maar weer naar het Wapen terug gegaan, Daar was de regentenkamer voor ons gereserveerd en brandde een heerlijk haardvuur.

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. het Stadsnatuurpark, de bezuinigingen die de gemeenten opgelegd hebben gekregen van het Rijk, de veranderde verhoudingen van Provincie en Gemeente volgens de Structuurvisie en uiteraard deelgebied Zuid.

Wethouder Nieuwenburg vertelde dat de PvdA nog steeds het Stadsnatuurpark wil ontwikkelen, maar dat de financiën daarvoor op het ogenblik ontbreken. Wij wierpen tegen dat, toen het plan was goedgekeurd, er ook een financiële onderbouwing voor was. Anders wordt een plan niet goedgekeurd. Maar als je dit soort plannen alsmaar uitstelt het inderdaad steeds duurder wordt. Wij benadrukten dat met de aankoop van de befaamde 30 meter er een goed begin wordt gemaakt en tevens een signaal afgegeven wordt dat het plan serieus genomen moet worden en dat het geen zin heeft met de later aan te kopen percelen te speculeren.

Deelgebied Zuid: Groepsfoto PvdA bezoek.
Met name tijdens de rondleiding hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de ideeën die de SWTH heeft voor het gebied. Met als speerpunt de potentiële waterberging in het gebied; het uitgraven van oude vijvers van het landgoed Duinvliet, verbreden van sloten en het uitgraven van gedempte sloten en waterlopen.
Later lichtte de aanwezige landschapsarchitect toe dat natuurontwikkeling hier heel goed mogelijk is en noemde een aantal voorbeelden, o.a. Mariënheuvel, waar verschillende vormen van natuurontwikkeling gehanteerd worden. Van de natuur haar gang laten gaan tot afgraven en herinrichten van gebieden.

De PvdA’ers benadrukten dat de aandacht voor het Westelijk Tuinbouwgebied oftewel de Binnenduinrand voor hen bovenaan staat. Wat betreft handhaving, ontwikkeling, groen willen zij op de huidige voet verder gaan. “We willen de klus afmaken”. “Alleen” de komende bezuinigingen zullen ontwikkelingen van het gebied kunnen vertragen.

We vonden het allen een vruchtbare en constructieve rondleiding en discussie.

Napraten in Het Wapen van Kennemerland.