Mag ik mij even voorstellen?

Wim Gerlagh, 66 jaar, politicoloog en – sinds jongstleden september – uw nieuwe voorzitter.

Ik woon in het centrum van Haarlem en heb in de volkshuisvesting, in de financiële wereld en in het hoger onderwijs gewerkt.

In Amsterdam, mijn vorige woonplaats, heb ik mij bestuurlijk ingezet voor het behoud van monumentwaardige gebouwen en stadgezichten.

In Haarlem was zoiets er nog niet van gekomen. Leuk daarom dat Paul Marselje mij na mijn pensionering polste voor een bestuursfunctie bij SWTH.

Ik trof daar een club enthousiaste mensen aan, die al 20 strijden tegen de verrommeling van dit kwetsbare gebied en voor behoud van het open karakter ervan.
Ik steun hen hierin graag en hoop in de komende jaren met de stichting, en met omwonenden, eigenaren, gebruikers en overheden de basis te leggen voor een duurzame ontwikkeling van wat ik zelf altijd “De Tuin van Haarlem” noem.