Marcelisvaartpad afgesloten

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem betreurt het zeer dat het Marcelisvaartpad vanaf 2010 door de pachter voor een groot deel is afgesloten voor wandelaars.

De gemeente Haarlem zegt niets te kunnen ondernemen, omdat het pad particulier eigendom is.

Volgens de afdeling Vastgoed is het een openbaar pad, omdat het al 20-30 jaar niet afgesloten is geweest (wegen-verkeerswet). In het Bestemmingsplan Binnenduinrand staat dat de gemeente het Westelijk Tuinbouwgebied beter toegankelijk wil maken door recreatieve verbindingen. Het afsluiten van bestaande paden is daarmee in tegenspraak.

Op dit moment lijkt het erop dat de SWTH weinig medestanders kan vinden die tijd en menskracht willen steken in verder onderzoek. Wij zijn van mening dat dit onderzoek er zeker moet komen.

Daarom: bij dezen een oproep:

Wilt u ons helpen bij dit onderzoek, heeft u oude foto’s van het open Marcelisvaartpad (ook het gedeelte tot aan de Randweg!), laat het ons weten via het secretariaat. Alvast dank voor uw hulp!