Najaarsactie: word vriend!

Ook dit najaar bezorgen we in de wijken rond het Westelijk Tuinbouwgebied huis aan huis onze nieuwe flyer met informatie over het gebied EN de oproep om vriend te worden.

Bij de samenwerking met plaatselijke en provinciale overheden is het erg belangrijk dat we over een ruime achterban beschikken. Uw vriendschap en dus: uw stem voor het groen en open Westelijk Tuinbouwgebied telt mee!

Op dit moment zijn er zo’n 300 betalende vrienden (elke vriend betaalt slechts een tientje per jaar) en dit jaar gaan we voor de 500!! We hopen dat u meedoet door vriend te worden.

Was u al vriend…?? Beschouw dan deze oproep als uitnodiging om de mooie plaatjes van de flyer te bekijken.