Nieuwe natuur bij Mariëndal

Nieuwe natuur bij Mariëndal

De Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied bezoekt natuurontwikkelingsproject Duinzoom te Den Helder 9-11-2005

Ten zuiden van Den Helder ligt de polder Koegras. Het was ooit een waddengebied met duintjes, kreken en allerlei eilandjes. Met enige moeite zijn restanten hiervan nog terug te vinden op de kaart. In de polder Koegras graasden na het droogleggen vooral koeien, nu groeien vrijwel overal bollen. Nieuwe natuur Binnenkort komt een flink stuk van dat oude avontuurlijke landschap terug. Een stuk bollenland van 53 hectaren, grenzend aan de Donkere Duinen en Mariëndal wordt in het kader van het project Duinzoom omgevormd tot natuurgebied. Alle gronden zijn verworven en het project is overgedragen aan Landschap Noord-Holland. Het Landschap beheert immers al andere stukken natuur in de omgeving, zoals de Grafelijkheidsduinen en de Noordduinen. Het nieuwe natuurgebied sluit aan op de Noordduinen (volledige tekst).

De gastheer was Piet van Kranenburg van Agens, een raadgevend buro op het gebied van projecten in bos, natuur en landschap.

Brochure teksten: deel 1, deel 2 en deel 3, Ontwerp [pdf]