Nieuwsbrief 2017, nr. 1

In deze nieuwsbrief 2017 nr. 1[pdf] schrijven wij over:

  • onze zienswijze op het Nieuwe Bestemmingsplan Binnenduinrand
  • de nieuwbouw van Plaza West
  • over de Structuurvisie Openbare Ruimte van de gemeente
  • een vervolgonderzoek door de KNNV naar de flora en fauna in het WTG
  • we blijven vrienden, u, nodig hebben om ons werk te kunnen continueren
  • rondleidingen door het gebied die wij onze vrienden aanbieden