Nieuwsbrief najaar 2016

In onze nieuwsbrief schrijven wij over:

  • onze jubileum activiteiten
  • de ontknoping van een jarenlange strijd om de houtzagerij aan het Duinvlietspad
  • onze zienswijze op het concept Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017
  • we blijven vrienden, u, nodig hebben om ons werk te kunnen continueren
  • en wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar