Ontwikkelingen Elswoutshoek 2016

Voor de voorgeschiedenis en het standpunt van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem over het dossier Elswoutshoek: zie nieuwsarchief.

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft inmiddels de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een tweede huis op het landgoed afgewezen.

Hiervoor zijn verschillende weigeringsgronden aangevoerd die de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem in haar zienswijze 2012 ook al formuleerde.

  • de Wet WABO
  • de Provinciale Ruimtelijke Verordening
  • het landgoed ligt in het Natuurnetwerk Nederland, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur

De heer J.W. Slewe, eigenaar, en mevrouw Roos, Hart voor Bloemendaal, hebben hiertegen een zienswijze ingediend.