Piet Kelder in tijdschrift DUIN

Piet Kelder in tijdschrift DUIN over natuurherstel in het WTG

In DUIN, het kwartaalblad van de Stichting Duinbehoud, staat in nr. 1/2 van oktober 2008 een artikel van de hand van Piet Kelder.
Piet Kelder is landschapsarchitect en lid van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem.

Het artikel geeft een goed overzicht van de stand van zaken en de natuurlijke kwaliteiten van het gebied ([pdf]hier het gehele artikel).
Besproken worden:

  • Ontwikkeling en plannen
  • Natuurlijke kwaliteiten
  • Realisatie

Het Westelijk Tuinbouwgebied is gelegen op een voormalige strandvlakte, tussen de binnenduinrand met het landgoed Elswout aan de westzijde en de stad Haarlem aan de oostzijde. Het gebied bestaat onder meer uit weilanden bij Elswout, maar ook het Duinvlietbos ligt in het gebied. Het geheel behoort tot het Nationaal Park Zuid Kennemerland en is aangewezen in het kader van Natura 2000.

Oproep van de Stichting Duinbehoud om donateur te worden.