Plannen

Beleidsplan

Wij staan nog volledig achter de uitgangspunten van dit plan van 2012. Wij zijn bezig met/in onderhandeling over projecten voor het gebied. In 2018 willen we dit beleidsplan hierop aanpassen. Actueel Beleidsplan [pdf]

Landschapsbeheerplan

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied gebruikt het Landschapsbeheerplan [pdf] (Landschapsbeheerplan. Natuur en tuin tussen stadsrand en duinrand, Augustus 2000, Nieuwland Advies, Wageningen) als leidraad voor haar plannen met het Westelijk Tuinbouwgebied. Hoewel veel van de inhoud nog actueel is, wijzen wij u erop dat er ook zaken in staan die inmiddels zijn achterhaald of waarover de Stichting haar mening herzien heeft.

Zicht op de Natuur

Zicht op de Natuur[pdf], onderzoeksrapport Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem door de KNNV, Uitgave 2005.