Politieke Partijen: Groen en Natuur

Gemeenteraadsverkiezingen Haarlem woensdag 3 maart 2010

Woensdag 3 maart is het zo ver, gemeenteraadsverkiezingen. Voor de Binnenduinrand of het Westelijk Tuinbouwgebied een belangrijk moment. We hebben uit de verkiezingsprogramma’s de “groene” punten gericht op het gebied voor u op een rij gezet. Alle partijprogramma’s zijn te vinden op de website van de gemeente Haarlem.

We hopen de lezers van deze site daarmee te helpen in het maken van een keuze. In bijgaand document [pdf] staan onderstaande punten ook op bladzijde 1 en 2. De overige bladzijden bevatten dezelfde punten maar dan uitgebreider.

PvdA
Op de verkiezingswebsite per wijk prioriteiten, in de wijken rondom het Westelijk Tuinbouwgebied staat de volgende opmerking: “Het Westelijk Tuinbouwgebied blijft groen. Verrommeling van het landschap wordt tegengegaan”.

SP
Geen aantasting groene zomen rond Haarlem
Maar ook:
Grote veranderprojecten van groen, zoals die voor het Westelijk Tuinbouwgebied op stapel staan, worden door de SP kritisch tegen het licht gehouden i.v.m. De kosten, die broodnodig ingezet moeten worden op het achterstallig onderhoud van het groen in versteende wijken.

VVD
Nieuwe grote bouwprojecten worden alleen uitgevoerd op open locaties aan de randen van de stad. Niets over Westelijk Tuinbouwgebied

Groen Links
Behoud en versterk het Groen in Haarlem
GroenLinks wil voor alle Haarlemmers een groene plek op maximaal 10 minuten wandelen.
GroenLinks wil dat de prachtige groene randen van de stad onaangetast blijven.
GroenLinks vindt het Stadsnatuurpark een truttig parkje (uit de mond van een CDA’er op Radio105).

CDA
De schaarse groene ruimte rondom de stad moet behouden blijven, net als die laatste open ruimtes in de bebouwde kom. Geen stadspark in het Westelijk Tuinbouwgebied.

D66
Haarlem heeft een sterk versteende kern met een groene zone (de Groene Zoom) rondom. D66 wil hier niet aan tornen. Die Groene Zoom biedt enige compensatie voor het ontbreken van groen in de binnenstad en de omliggende oudere stadswijken, maar niet voldoende.

Actiepartij

Bebouwde omgeving en onderhoud van de stad: schoon en goed onderhouden.

  • Meer bomen, groen en biodiversiteit en voldoende waterberging.
  • Geen bebouwing groengebieden / groene zoom (Veerplas- en andere polders, Binnenduinrand).

Maar ook:
In het geplande Stadsnatuurpark in het Westelijk tuinbouwgebied komt voor heel veel geld ‘grijs’ (bruggetjes, paadjes, voorzieningen) in een gebied dat juist nu al groen is. Dat hoeft van Actiepartij niet zo nodig. Zeker nu er terreinen voor moeten worden onteigend, begrijpen wij deze behoefte en noodzaak niet zo in deze financieel toch al moeilijke tijden.

Partij Spaarnestad
Bestaande groengebieden dienen – ook voor de toekomst – gegarandeerd groen te blijven; het historisch landschap aan de randen van de gemeente mag niet ten prooi vallen aan ambtenaren of ontwikkelaars die uitsluitend voor winstbejag gaan.

Trots op Nederland
HAARLEM MOET GROEN BLIJVEN!
Bomen zijn belangrijk en geven mensen een goed gevoel. Haarlem is een stad met veel stenen en weinig groen. Trots op Nederland vindt daarom dat we zuinig moeten zijn op alles wat groen is in Haarlem. Niet zomaar bomen kappen om ergens makkelijk bij te kunnen, geen groen vervangen door asfalt omdat dat makkelijker is in het onderhoud.

Partij MoederCAO
Geen opmerkingen gevonden

Ouderen Partij Haarlem
Meer groen betekent mooiere leefomgeving en minder CO2 vanwege koolzuurassimilatie.

  • Het groen dat er is dient behouden en onderhouden te worden.
  • Meer groen plekken waar mogelijk
  • Wandelen in groene gebieden ondersteunen

Christenunie
Het buitengebied een kwaliteitsimpuls geven en verrommeling tegengaan

  • Haarlem zit aan zijn grenzen, het weinige groen zoals de groene zoom rond Schalkwijk en de Zuiderpolder, het Westelijk Tuinbouwgebied en de Hekslootpolder dient onbebouwd te blijven.
  • Deze groene buitengebieden verdienen een eigen visie op de inrichting. Verrommeling moet worden tegen gegaan. De paar agrariërs die Haarlem nog heeft moeten voldoende toekomstperspectief houden.

Forza! Haarlem

Alleen iets over de Agrarische Sector:
De agrarische sector dient, zolang het economisch rendabel is, behouden te blijven, mede omdat deze sector de balans tussen verstedelijking en groen in evenwicht houdt. Forza! pleit voor meer innovatie binnen de agrarische sector en het duurzame karakter.

Impressie Binnenduinrand
Zo zou het heel mooi zijn