Rondleiding ambtenaren

Rondleiding in het Westelijk Tuinbouwgebied voor ambtenaren, 2 juli 2014

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem organiseerde dit jaar weer verschillende rondleidingen voor vrienden en belangstellenden. Op 2 juli voor politici en ambtenaren.

Door het mooie weer kon iedereen genieten van de prachtige omgeving en het uitzicht over het gebied. De aanwezigen kregen uitleg over de betekenis van het gebied: de bufferfunctie die het heeft, de openheid, het schone water en dientengevolge waardevolle flora en fauna. De rondleider schetste de cultuur-historische waarden van het gebied en hield een pleidooi voor een meer milieuvriendelijk beheer van het weiland ten oosten van het Koeienpaadje. Als voorbeeld noemde hij de kansen die gecreëerd kunnen worden voor akkervogels.

De afsluiting van wandelpaden door eigenaren kwam aan de orde. Niet iedereen bleek hiermee bekend.

Er werd gesproken over een mogelijke voortzetting van de houtzagerij in het Duinvlietbos. Dit is een voorbeeld van een situatie die niet overeenkomt met het Bestemmingsplan. De stichting protesteert hier al jaren tegen.

De stichting wil – in overleg met gemeente en eigenaren in het gebied – onderzoeken of de ‘recreatieve nevenfunctie’ uit het Landschapsbeheerplan beter gestalte kan krijgen. Onze aandacht gaat vooral uit naar het weer openstellen van wandelpaden.

We hopen uiteraard dat mede door deze rondleiding de belangstelling en waardering voor het Westelijk Tuinbouwgebied blijft leven onder politici en ambtenaren.