Rondleiding “Het landschap rondom Elswout, ontstaan en geschiedenis”

Op een zonnige zaterdag 23 april 2016 leidde André Numan, archeoloog en conservator van het Kathedraal Museum, een groep van ruim 30 geïnteresseerden rond in het gebied ten Westen van Elswout. Het landschap zoals we dat nu in de omgeving van Elswout kennen is gedurende duizenden jaren ontstaan. Natuurlijke processen liggen daaraan ten grondslag en daarnaast heeft de mens gedurende eeuwen het landschap naar zijn wensen gevormd en aangepast.

Een voorbeeld hiervan noemt André op de Zijweg die langs Elswout loopt. Hier is aan de hoogteverschillen goed te zien dat voor de aanleg van Elswout in 1634 veel duinzand werd afgegraven. Alleen aan de zuid- en westzijde van Elswout is nog oorspronkelijk duin aanwezig.

Bij het kruispunt Duinlustweg en Brouwerskolkweg, dus vlakbij de Brouwerskolk, vertelt André over de Haarlemse bierbrouwers die schoon water nodig hadden voor hun product. De Brouwersvaart is oorspronkelijk een zandvaart, genaamd Rampevaart. Deze werd in de vijftiende en zestiende eeuw gegraven door Pieter en Dirk Ramp ten behoeve van het afvoeren van het zand (voor de huizenbouw in Amsterdam). Bierbrouwers haalden vanaf de zestiende eeuw met waterschuiten schoon water uit het gebied. Dit water raakte vervuild door de daar gevestigde blekerijen. Daarom werd halverwege de zeventiende eeuw de Brouwerskolk (Nieuwe Colck) aangelegd.

De deelnemers reageerden enthousiast en noemden de rondleiding erg leerzaam.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem zal in de komende tijd bij haar rondleidingen blijvend aandacht besteden aan de cultuurhistorie van het gebied ten Westen van Haarlem.