Westelijk Tuinbouwgebied, rondleiding politici

Westelijk Tuinbouwgebied, rondleiding politici

12 juni 2012

Het Westelijk Tuinbouwgebied is de laatst overgebleven – grotendeels open – ruimte tussen de stad Haarlem en de landgoederen aan de Binnenduinrand. Het gebied kent kansen en bedreigingen. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied zet zich in om de kansen te vergroten en de bedreigingen te weren.

Dinsdag 12 juni hield de werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem een rondleiding voor Haarlemse gemeenteraadsleden en statenleden Provincie Noord Holland. Stadsdichter Sylvia Hubers las een voor deze gelegenheid geschreven gedicht over het Westelijk Tuinbouwgebied voor in het Duinvlietsbos.

De Werkgroep vroeg met deze rondleiding de aandacht van politici voor een van de laatste groene gebieden tussen Haarlem en de Binnenduinrand en vooral om de natuurwaarden en de cultuurhistorische waarden van het gebied. De Werkgroep vertelde over de verschillende, zeldzame en beschermde plantensoorten die hier te vinden zijn zoals de Ratelaar, geoord Helmkruid en Zwanenbloem, vergeleek het gebied met andere projecten gericht op natuurontwikkeling zoals Mariƫndal bij Den Helder en vertelde over het ontstaan van de diverse landgoederen in het gebied, de eigenaren van die landgoederen en hoe zij hun fortuin verdienden.

Het natuurgebied wordt bedreigd: een nieuw huis hier, een optrekje daar, een apart ‘bestemmingsplannetje’ om illegale bouwsels en overtredingen van het Bestemmingsplan 2007 te legaliseren. Achteraf legaliseren is immers eenvoudiger dan handhaven. De gemeente Haarlem ziet niet dat een opeenstapeling van ‘kleine’ ingrepen gezamenlijk grote gevolgen heeft voor de openheid en de natuurwaarden van het gebied. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied pleit bij de gemeente voor een coƶrdinerend ambtenaar die een ‘over-all’ blik op het gebied houdt en die aanvragen in samenhang met de uitgangspunten van het Bestemmingsplan beoordeeld.

De rondleiding werd afgesloten op het terras van Het Wapen van Kennemerland waar met een drankje van het prachtige uitzicht op het gebied genoten werd.

Het Westelijk Tuinbouwgebied met zijn kansen en bedreigingen is weer onder de aandacht gebracht van de politiek, maar, zo merkte een van de statenleden op: “het afbraakbeleid van staatssecretaris Bleker zal tot ver in de toekomst negatieve gevolgen hebben, ook voor dit unieke gebied”.

Stadsdichter Sylvia Hubers leest gedicht over het Westelijk Tuinbouwgebied